ວິໄສທັດ: ວຽກງານເສນາ

ພັດທະນາລະບົບການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັັດຕັ້ງ ທັງສຸນກາງ ແລະ ທ້ອງຖີ່ນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ກະທັດຫັດ ແລະ ທັນສະໄໝ.ສຶກສາຄົ້ນຄວ້າວາງແຜນພັດທະນາວຽກງານ ຖວທ ຢ່າງມີິວິທະຍາສາດ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາ ແລະ ງົບປະມານໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນໂດຍມີການຕິດຕາມ, ກວດກາ ແລະ ປະເມີນຜົນເປັນລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ.

ດາວໂຫຼດວິໄສທັດ

ວິໄສທັດ: ວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ

ພັດທະນາສື່ມວນຊົນລາວໃຫ້ກ້າວສູ່ຄຸນນະພາບ, ທັນສະໄໝ, ວ່ອງໄວ-ທັນເຫດການ, ເປັນກະບອກສຽງອັນແຫຼມຄົມຂອງພັກ-ລັດ ທາງລວງເລີກ ແລະ ລວງກວ້າງ, ເຂັ້ມແຂງ ແລະ ຫັນໄປສູ່ກຸ້ມຕົນເອງເທື່ອລະກ້າວ. ພົວພັນເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບເວທີສື່ມວນຊົນສາກົນ, ຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ມີບຸກຄະລະກອນ ທີ່ໄດ້ມາດຕະຖານສື່ມວນຊົນລາວ ສົມຄຸ່ກັບຍຸກສະໄໝ.

ດາວໂຫຼດວິໄສທັດ

ວິໄສທັດ: ວຽກງານວັດທະນະທໍາ

ສຶບຕໍ່ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ, ສຶບທອດ, ຟື້ນຟູ ແລະ ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ, ຄຸນຄ່າມໍລະດົກວັດທະນະທໍາອັນດີງາມຂອງຊາດໃຫ້ມີຄວາມຍຶນຍົງ, ພັດທະນະອະລະຍະທໍາທາງດ້ານວັດຖຸ, ຈິດໃຈຂອງສັງຄົມ, ພ້ອມທັງຮັບເອົາຄຸ່ນຄ່າວັດທະນະທໍາ ທີ່ກ້າວໜ້າຂອງມວນມະນຸດຢ່າງມີການເລືອກເຟັ້ນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຍຸກສະໄໝສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບສາກົນ, ສະກັດກັ້ນສີ່ງຫຍໍ້ທໍ້ທາງດ້ານວັດທະນະທໍາທີ່ເປັນໄພຕໍ່ສັງຄົມ.ປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຜະລິດຕະພັນວັດທະນະທໍາໃຫ້ມີຄວາມຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ຄຸນນະພາບສູງ, ປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດຢ່າງຍຶນຍົງ.

ດາວໂຫຼດວິໄສທັດ

ວິໄສທັດ: ວຽກງານທ່ອງທ່ຽວ

ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວລາວໃຫ້ມີຄວາມຍຶນຍົງຕາມທິດສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວທໍາມະຊາດ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ປະຫວັດສາດ, ເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບການທ່ອງທ່ຽວໃນລະດັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ, ເຮັດໃຫ້ປະເທດເຮົາກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງການທ່ອງທ່ຽວ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວໃນທົ່ວໂລກ, ພັດທະນາ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກາຍເປັນຂະແໜງການເສດຖະກິດນໍາໜ້າ, ຊ່ວຍໃຫ້ປະຊາຊົນຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມທຸກຍາກຕາມນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານ.

ດາວໂຫຼດວິໄສທັດ

ພາລະບົດບາດຂອງບັນດາກົມ, ກອງ(29) ເອກະສານ ພາລະບົດບາດຂອງບັນດາກົມ, ກອງ(29) ເອກະສານ

ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ ດາວໂຫຼດເອກະສານ
1
ພາລະບົດບາດ ກົມວິຈິດສິນ
2
ພາລະບົດບາດ ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ
3
ພາລະບົດບາດ ຫ້ອງການກະຊວງ
4
ພາລະບົດບາດ ກົມສື່ມວນຊົນ
5
ພາລະບົດບາດ ຫ້ອງການມໍຣະດົກໂລກທົ່ງໄຫຫີນ
6
ພາລະບົດບາດ ກົມວັນນະຄະດີ ແລະ ພິມຈໍາໜ່າຍ
7
ພາລະບົດບາດ ໜັງສືພິມພາສາຕ່າງປະເທດ
8
ພາລະບົດບາດ ກົມຄຸ້ມຄອງການທ່ອງທ່ຽວ
9
ພາລະບົດບາດ ກົມຮູບເງົາ
10
ພາລະບົດບາດ ກົມໂຄສະນາການທ່ອງທ່ຽວ
11
ພາລະບົດບາດ ກົມພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ
12
ພາລະບົດບາດ ໂຮງຮຽນສິລະປະແຫ່ງຊາດ
13
ພາລະບົດບາດ ສໍານັກພິມ ແລະ ຈໍາໜ່າຍປື້ມແຫ່ງລັດ
14
ພາລະບົດບາດ ກອງສິລະປະກອນແຫ່ງຊາດ
15
ພາລະບົດບາດ ຫໍສະໝຸດແຫ່ງຊາດ
16
ພາລະບົດບາດ ສະຖາບັນສື່ມວນຊົນ, ວັດທະນະທໍາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ
17
ພາລະບົດບາດ ຫໍວັດທະນະທໍາແຫ່ງຊາດ
18
ພາລະບົດບາດ ກອງກາຍະສິນແຫ່ງຊາດ
19
ພາລະບົດບາດ ໜັງສືພິມປະຊາຊົນ
20
ພາລະບົດບາດ ສໍານັກຂ່າວສານປະເທດລາວ
21
ພາລະບົດບາດ ກົມວັດທະນະທໍາມະຫາຊົນ
22
ພາລະບົດບາດ ກົມສິລະປະການສະແດງ
23
ພາລະບົດບາດ ກົມແຜນການ ແລະ ການຮ່ວມມືສາກົນ
24
ພາລະບົດບາດ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ
25
ພາລະບົດບາດ ກົມການເງິນ
26
ພາລະບົດບາດ ກົມກວດກາ
27
ພາລະບົດບາດ ກອງລະຄອນແຫ່ງຊາດ
28
ພາລະບົດບາດ ກອງບູຮານວິທະຍາ
29
ພາລະບົດບາດ ກົມມໍຣະດົກ